Magyar Elektrotechnikai Egyesület

#MEEnet Energetikáról egymásközt!
A MEE Podcast csatornája

A házigazda Dr. Vokony István, okleveles villamosmérnök, mérnök-közgazdász, summa cum laude doktorált a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A BME Villamos Energetika Tanszékének docense, az E.ON Digital Technology Hungary Stratégia és Architektúra osztály vezetője. Fő kutatási területe a megújuló energiaforrások rendszerintegrációs kérdései, dinamikus stabilitás vizsgálat, inercia hiányos rendszerek viselkedése. Az Energetikai Szakkollégium pártoló tagja, korábbi villamoskari alelnöke, az IEEE Power & Energy Society vezetőségi tagja. Továbbá tagja a Cigré, CIRED különböző munkacsoportjainak, az AEE-nek, a WEC magyarországi tagozatának, az Energetikai Tudományos Egyesületnek. Valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja 2007 óta, ahol több bizottságban dolgozott, jelenleg a Szakmai Tudományos Bizottság és a Diplomaterv és Szakdolgozat Bíráló Bizottság elnöke, az Egyesületi Elnökség tagja. Az Egyesület küldetése az elektrotechnikai szakma ismeretének, elismertségének növelése, a társadalom érzékenyítése, edukálása szűkebb és tágabb szakmai témáink iránt. Ennek nyomán 2021 elején felmerült az ötlet, hogy egy Podcast csatornát indítsunk, ahol közérthetően, de szakmailag hitelesen és érdeklődést fenntartva tárgyaljunk meg aktuális és izgalmas kérdéseket 1-1 szakértő vendég részvételével.

Ez a #MEEnet - Energetikáról egymásközt, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület podcast adása. Rendszeresen visszatérő adásaink során többek között az energetikai piacot érintő kihívásokat, hálózat üzemeltetési kérdéseket, regulációs változásokat fogjuk szakértő vendégeinkkel megtárgyalni, vagy akár arról beszélgetni, hogy egy nyári zivatarban a fa alá vagy mellé biztonságosabb behúzódni. Beszélgessünk energetikáról kötetlenül, egymásközt!


Egy olyan témáról beszélgettünk, ami  sok száz, akár ezer oldal nem túl olvasmányos, izgalmas szöveg, de meghatározza a teljes energetikai iparágat, annak működését. Az EU un. energiacsomagok és kapcsolódó rendeletek mindig nagy változásokat indukáltak a hazai szabályozásban is, a legaktuálisabb az ún téli csomag, vagy CEP: Cleen Energy Package. Dr. Szörényi Gábort kérdeztük, aki több hazai és nemzetközi fórumon is beszélt már ennek az új jogszabály-csomagnak a várható hatásairól és különösen az új technológiákat, innovatív szolgáltatásokat piacra segítő szabályozási környezetről.

Dr. Szörényi Gábor villamosenergetikai technikus, gépészmérnök, atomerőmű szakmérnök és MBA diplomát szerzett energetikus, aki az MVM-nél töltött 23 év után a Magyar Energia Hivatal alapításától kezdve a szabályozó hatóságnál különböző vezetői pozíciókban dolgozott 16 éven keresztül nyugdíjba vonulásáig. Közben az ERRA (Energy Regulators Regional Association) elnökének választotta, majd főtitkári tisztséget töltött be ott. Évekig a CEER közgyűlésének és az ACER igazgatóságának tagja volt. 2013-ban az ELMŰ, majd később az ÉMÁSZ közgyűlése a felügyelő bizottság tagjának választotta, mely tisztségben aktív szerepet vállalt 2021 őszéig. 2016 és 2019 között a német Innogy energiaszolgáltató csoport „International Business Council - Grid & Infrastructure” tanácsadó testületének volt tagja. 2018 és 2019-ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérte, hogy koordinálja az Energetikai Innovációs Tanács Munkabizottságainak munkáját, amelyek fő feladata az energetika terén jelentkező új technológiák, innovatív szolgáltatások és módszerek feltérképezése, ösztönzési feltételeinek összeállítása, valamint az új, megújuló termelő kapacitások rendszer integrációját segítő rugalmassági potenciál piacra segítése. 2021 közepétől a MEKH külső tanácsadója főként a Tiszta Energia Csomag implementációjának szabályzói kérdéseiben. 2021 őszétől az ACER Board of Appeal (Fellebbezési Bizottság) tagjának választották. Aktív vitorlás versenyző és hét unoka büszke nagyapja.


Az elmúlt időszakban a szokásosnál is igazabb volt, hogy egyedül a változás örök! Az a "forradalom", ami az energiaszektorban zajlott, zajlik, több évtizede nem látott változásokat, kihívásokat hozott 2021-ben. Ha ez nem lett volna elég, az E.ON és MVM közötti újabb megállapodás lapot húzott a 19-re! Ez volt az utolsó mozzanat, vagy folytatódik a változáscunami? Nem elég a piacnak a felrobbant ár helyzet? A covid okozta sokkból kilábalva, egy háború küszöbén mire készülhet a kereskedő? És van az olcsón veszek, drágán eladok stratégiáján túl? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Jamniczky Zsolttal!

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végzett 1991-ben, majd 1992 és 1994 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott posztgraduális jogi tanulmányokat. 1991 és 1995 között a Magyar Országgyűlés külkapcsolati irodájának tanácsadója volt. 1996-tól 2007-ig előbb a Reemtsma-nál, majd a Philip Morrisnál töltött be vállalati ügyekért felelős területeken vezető pozíciókat, Budapesten, Brüsszelben és Zágrábban is dolgozott. 2007-ben csatlakozott az E.ON Hungáriához mint központi ügyekért felelős igazgató, 2010-ben a vállalatcsoport vezérigazgató-helyettese lett. Vezetése alá tartozott a szabályozási ügyek és kormányzati kapcsolatok, a vállalati kommunikáció és marketing, a jogi ügyek, valamint az innovációs és stratégiai területek. 2016-tól az E.ON Hungária csoport ügyfélmegoldásokért felelős vezérigazgató-helyettese, aki az ügyfélszolgálatért, az energiapiacokért, az energiaértékesítésért, az energiamegoldások értékesítéséért, kivitelezéséért és üzemeltetésért, valamint a márka és marketing területért felel.

2011 óta az Eurelectric Magyarországi Tagozatának alelnöke és a szervezet Kereskedelmi és Ügyfél Bizottságának tagja. 2013-óta a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezet elnökségi tagja. 2019 májusában a Magyar Üzleti Vezetők Fóruma (HBLF) szervezet igazgatója lett. 2020 szeptemberétől a Budapesti Elektromos Sportegyesület elnöke, a Jövő Mobilitása Szövetség és az Okos Jövő Innovációs Klaszter elnökségi tagja. Munkásságáért 2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.


Az elmúlt néhány hónapban újabb és újabb csúcsott döntött mind az energiafelhasználás, mind annak az ára. Akár az üzemanyagot vagy a villamosenergiát ha nézzük, soha nem látott szintet ütött meg a piaci ár, ha egyáltalán volt elegendő mennyiség. Ennek a hátteréről, jövőképéről és lehetséges forgatókönyvekről beszélgettünk ifj Chikán Attilával. Arra kerestük a választ, miként fenntartható a folyamatos fejlődés, érdemes-e napelemet tenni a ház tetejére, vagy hogy célszerű ködben vezetni!


Manapság nem tudunk szinte egyetlen hétköznapi tevékenységet sem említeni anélkül, hogy az energiatárolás valahol megjelenjen. A villamosenergia-rendszer szempontjából izgalmas akkumulátoros energiatárolási megoldásokat már sok éve elemzik műszaki, felhasználhatósági szempontból. Soron következő adásunkban egy kicsit más oldalról közelítjük a témát szakértő vendégünkkel. Gazdasági, jogszabályi vagy akár életciklus hatás szempontból.

Dr. Kaderják Péter, közgazdász PhD, az energiaszektor szabályozás és az energia- és klímapolitika területén jelentős akadémiai és szakpolitikai tapasztalatokkal rendelkezik. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Zéró Karbon Központ vezetője. Korábban több jelentős államigazgatási pozíciót töltött be: volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára; az ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) fellebbezési bizottság tagja; a Magyar Energia Hivatal elnöke és a gazdasági miniszter kabinetfőnöke is. Kutatási és oktatási tevékenysége elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetemhez és jogelődjeihez kötődik. Itt szerezte tudományos fokozatait és az itt működő Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) alapítója és igazgatója 2004 és 2018 között. Kutatói, oktatói és szakpolitikai tevékenysége szorosan összekapcsolódik a magyarországi vezetékes energiapiacok kialakításával és európai integrálásával, a magyar földgázpiac sikeres diverzifikációjával és a magyar gazdaság 2050-re kitűzött dekarbonizációját megalapozó szakpolitikai stratégiák megalkotásával. Jelenleg olyan szakpolitikai javaslatokon, projekteken, kutatási és oktatási programokon dolgozik, amelyek egy klímasemleges Magyarország megteremtését célozzák.


A 2020-as év egy olyan változást hozott az emberiség életében, amire bő 100 éve nem volt példa: egy világjárvány újra rámutatott a sebezhetőségünk és kiszolgáltatottságunk mértékére. Jobban tudtunk most reagálni? A technológiai fejlődés előnyünkre vált, vagy csak komplexebbé tette az életünket? Végfelhasználóként éreztünk bármilyen zavartatást a villamosenergia-ellátásban? Milyen kihívások elé állította az elosztóhálózat üzemeltetőjét? Ezekre a kérdésekre keressük a választ adásunkban.

Somodi Gábor a Pécsi Pollack Mihály Műszaki karon végzett 1998-ban, majd 2005-ben közgazdaságtudományi diplomát is szerzett. Több pozícióban is dolgozott a gáz üzletágban, mint hálózatkarbantartási részlegvezető, üzemvezető, majd régióközpont vezető, majd 2018-tól az E.ON gázhálózati üzletágának vezérigazgatója.


2021. január 8-án, pénteken, közép-európai idő szerint 14:05-kor a kontinentális Európa szinkronterülete két területre (észak-nyugati és délkeleti területre) esett szét több átviteli hálózati elem lépcsőzetes kioldása miatt. Az incidens bekövetkeztét követően az európai átvitelirendszer-irányítók megkezdték a probléma megoldását, és közép-európai idő szerint 15:08-kor újraszinkronizálták a kontinentális Európa villamosenergia-rendszerét. A gyors és összehangolt cselekvés miatt nem észleltek jelentős terheléskiesést vagy hibát az energiaellátó rendszerben. Ennek az eseménynek a hátteréről, a megújuló energiatermelők stabilitásra gyakorolt hatásáról és a rezilienciáról beszélgetünk az adás során.

Decsi Gábor a főiskola elvégzése után 1980-ban a Villamos Erőmű Tervező és Szerelő vállalatnál helyezkedett el üzembehelyező mérnökként. 1988-ban került az MVM Országos Villamos Teherelosztójába az Országos Diszpécser Szolgálathoz. 1990. óta szolgálatvezető diszpécser. Ugyanebben az évben szaküzemmérnöki diplomát szerez villamosenergetikai rendszertechnika szakon. 2007-től az egyközpontú távkezelés megvalósítására létrehozott projektet (KKEK projekt) vezette, melynek eredményeképp 2011-re megvalósult a MAVIR átviteli hálózatának teljeskörű távkezelése, távfelügyelete.

2009-től az ODSZ üzemirányítási üzemvezetője, majd 2017-től képzési üzemvezetője. Feladata a rendszerirányító mérnökök kiválasztása, felkészítésük és vizsgáztatásuk a Diszpécseri Tréning Szimulátor irányítására, fejlesztésére.


Rendhagyó különkiadással jelentkezünk! Hatalmas sikerrel zárult a 67. Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás, soha ilyen létszámban (<900 fő) nem vettek részt a rendezvényen! Betekintést adunk a kulisszák mögé, értékeljük az eseményt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökével és főtitkárával. Aki ott volt, annak azért, aki nem, hogy velünk tartson soron kívüli adásunkban!

Megszólalók: Gelencsér Lajos, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke, és Veisz Imre az Egyesület főtitkára.

  


Az elmúlt években egyre több alkalommal kellett szembesülnünk azzal, hogy Közép-Európában is megjelentek az időjárási szélsőségek. Ez nem csak az embereket, de szinte mindent érint és megvisel, természetesen a villamosenergia-rendszer sem kivétel. Ebben az adásban arra keressük a választ, hogy a viharok, zivatarok során kialakuló elektromágneses jelenségek ellen lehet-e és ha igen, hogyan célszerű védekezni.

      

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET
1075 BUDAPEST, MADÁCH IMRE ÚT 5. 
TEL.: +36 1 312 0662
MEE@MEE.HU